Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Hellas Black Metal's Choices For 2014 / Οι καλύτερες κυκλοφορίες του 2014 για την Hellas Black Metal
GR: Το blog της Hellas Black Metal επιλέγει και παρουσιάζει τις κυκλοφορίες οι οποίες κατά το έτος 2014, που σε λίγες μέρες μας αφήνει, ξεχώρισαν κατά τη γνώμη του πάντα. Πάμε λοιπόν:

EN: Hellas Black Metal blog is presenting the top 2014 releases, which according to our opinion made the best impression. So let’s start: